Adresas: 
Jaunimo g. 13, Alytus
Tel.: 315-76630

El. paštas: 
ldlinelis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.darzelislinelis.projektas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Viešosios paslaugos

Teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijų sutrikimų. Kompetentingą pagalbą šiems vaikams bei konsultacijas ir patarimus jų tėveliams teikia logopedė Ineta Sipavičienė. Vaikų sveikata, jų sauga ir maitinimu lopšelyje-darželyje rūpinasi sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Pukelevičienė.

Kitos paslaugos
Lopšelyje-darželyje svarbus dėmesys skiriamas itin gabių, talentingų vaikų ugdymui. Tėvų pageidavimu darželyje veikia šie papildomo ugdymo būreliai, kuriuose tobulinami vaikų meniniai gebėjimai:
dailės,
dainavimo;
choreografijos.