Adresas: 
Jaunimo g. 13, Alytus
Tel.: 315-76630

El. paštas: 
ldlinelis@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.darzelislinelis.projektas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Alytaus apskr. Alytaus m. sav.
Ugdymas

Neformalųjį vaikų nuo 1 iki 7 metų švietimą vykdome pagal šias programas:
„Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ ikimokyklinio ugdymo programa“;
„Gera pradžia“ programa.
„Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“.


Vadovaujamės LR švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamomis valstybinėmis programomis:
„Ankstyvojo ugdymo vadovas“;
„Vaikų darželių programa „Vėrinėlis“;
„Ikimokyklinio ugdymo gairės“.
„Po tėviškės dangum“(etninio ugdymo gairės).


Trys grupės dirba pagal projekto „Gera pradžia“ programą. „Gera pradžia“ metodiką, diegiančių grupių svarbiausi bruožai yra:
aktyvus šeimos dalyvavimas ugdymo procese;
individualizavimu pagrįstas į vaiką orientuotas ugdymas;
vaiko asmenybės raidą skatinanti veikla;
mokymasis bendradarbiaujant;
aktyvaus mokymosi metodų taikymas.

 

„Gera pradžia“ programą diegiančiose grupėse itin svarbus dėmesys skiriamas tų gebėjimų ugdymui, kurie būtini žmogui sparčiai besikeičiančiame laikmetyje:
nebijoti pokyčių ir įtakoti juos;
kritiškai mąstyti, gebėti rinktis;
mokėti surasti ir išspręsti problemas;
būti kūrybingu, sumaniu, išradingu;
rūpintis bendruomene, šalimi, aplinka.

 

Įdomesni mokymo metodai:
atradimų, menų savaitės; „minčių lietus“; ŽNI (žinau, noriu sužinoti, išmokau); PPP (pamačiau, pasakiau, padariau); išvykos, ekskursijos; įvairios šventės; susitikimai su įžymiais žmonėmis (meno, mokslo ir kt.); projektinė veikla ir kt.